top of page

טופס הגשת מועמדות להשתתפות בתערוכה בכנס "השאיפה לאפס. איפוס היום בשביל המחר 2023"

 

תחום איפוס פליטות הפחמן בסקטור הבנייה בפרט ובמרחב הבנוי העירוני בכלל, הינו תחום קריטי בעולם של שינויי אקלים ומצריך מעורבות אקטיבית של כלל השחקנים. השנה לראשונה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה תעניק במסגרת הכנס השנתי, במה לפרויקטים, טכנולוגיות, מוצרים ועוד של חברי ועמיתי המועצה העוסקים בתחומי הכנס בדמות תערוכה מקצועית. אנו מאמינים כי, שילוב תערוכה מקצועית העוסקת בהיבטים שונים של התחום במהלך הכנס יאפשר נדבך נוסף של העלאת המודעות והמעורבות עבור באי הכנס.

התערוכה תאפשר הצצה לעשייה הייחודית הנעשית בתחום ומתן השראה למבקשים לקדם את התחום במסגרת עיסוקם. היא תהווה פלטפורמה שיתופית ומקצועית הפתוחה לכלל באי הכנס.

במסגרת התערוכה יוצגו 30 תמונות העומדות בקריטריונים המפורטים בקול קורא. התמונות יודפסו על קאפא/קרטון בגודל A1- 60*80 ויועמדו בחלל הכניסה למבנה שבו יערך הכנס בהתאם לשיקול דעתה של המועצה. 

להגשת מועמדות למקומות הנותרים בתערוכה אנא קראו את הקול קורא ומלאו את הטופס בהמשך עד לתאריך ה-31.8.23.

 
האם קראתי את הקול קורא?
האם אני חבר/עמית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה?
העלאת הקובץ
העלאת הקובץ

הטופס נשלח בהצלחה!

©2023 by המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

בניית אתרים 050-8507544

 
bottom of page