top of page
SAVE THE DATE_edited_edited.jpg

ארגז כלים לבנייה ירוקה

עבור תכנון מרחב בנוי מקיים

סטודנטים יקרים,
ריכזנו עבורכם מושגים וכלים מתוך עולם התוכן של תקן הבנייה הירוקה לתכנון מרחבים בנויים המיטיבים עם המשתמשים והסביבה.

אנחנו, במועצה הישראלית לבנייה ירוקה וקרן עזריאלי, מקווים שתכנים אלו יסייעו לכם בהמשך דרככם המקצועית כדור הבא של המתכננים בישראל.
דרך האתר אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולחקור כיצד ניתן באמצעות כלי תכנון ורגולציה לקדם תכנון מרחבים בנויים מיטיבים, מצוינים ומקיימים.   

SAVE THE DATE_edited_edited.jpg

מונחי יסוד בבנייה ירוקה

Green Building

מטרת הבנייה הירוקה היא צמצום ההשפעות השליליות של מבנים על הסביבה על ידי תכנון המתחשב בתנאי האקלים, הסביבה ובבריאות ורווחת המשתמשים במבנה.

היא אחד הכלים המרכזיים להפחתת פליטות גזי חממה בסקטור הבנייה, לצמצום השימוש במשאבים מתכלים ולמיתון תופעת אי החום.

בנייה ירוקה הינה רב תחומית ועוסקת בהיבטים שונים של תכנון, בנייה ופיתוח סביבת המבנה ומקודמת בכל רחבי העולם על ידי אנשי מקצוע, קהילות, עמותות, השוק הפרטי וכן באמצעות תוכניות ממשלתיות ובינלאומיות באמצעות תקנים, כלי מדידה, מחקרים ועוד.

בישראל מקודמת בנייה ירוקה בעיקר באמצעות ת"י 5281, התקן הישראלי לבנייה ירוקה.

התקן מחולק לתשעה פרקים:

אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה, ניהול האתר, וחדשנות סביבתית. 

עבור כל תחום מוגדרים סעיפים וקריטריונים לבחינה ולהערכה ומוענק ניקוד עבור עמידה בדרישות אלו, חלקם נקבעו כתנאי סף מחייבים.

אישור עמידת המבנה התקן ניתן על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת, על פי נוהל של הרשות להסמכת מעבדות ומשרד הכלכלה והתעשייה.

בחודש מרץ 2022 נכנסה לתוקף תקנה ארצית המחייבת בניית מבנים חדשים בדירוג של כוכב אחד לפחות על פי התקן לבנייה ירוקה בכל הארץ.

לקריאה נוספת :

SAVE THE DATE_edited_edited.jpg

כלים לתכנון מקיים

Green Buildings

מילות מפתח: קרינת שמש, חימום פאסיבי, הצללות, העמדת המבנה, מאזן אנרגיה במבנים, נוחות תרמית.

קרינת השמש, אשר משתנה בעוצמתה לאורך היום בהתאם למיקום הגאוגרפי ועונות השנה, מהווה מרכיב עיקרי במאזן האנרגיה בבניינים וגורם מכריע בתכנון.

בחורף היא תורמת לחימום הפאסיבי של הבניין ואילו בקיץ היא מגדילה את עומס החום עליו.

הנוחות התרמית של האדם מושפעת מגורמים אישיים (קצב חומרים, פעילות גופנית, לבוש, מגדר, גיל וכו') ומגורמים סביבתיים (טמפרטורת ולחות האוויר, מאזן הקרינה ותנועת הרוח).

תכנון מיטבי של הבניין יאפשר קיום תנאי נוחות בדירות בהשקעה קטנה ככל האפשר של אנרגיה לאקלום ותאורה.

תכנון כזה חייב להתבצע בהתחשב בתנאי האקלים האופייניים לאזור.

יחד עם זאת, כמות הקרינה הסולארית הצפויה להתקבל על חזית זו או אחרת תלויה גם בסביבה הבנויה בו היא מצויה בשל ההצללות הנגרמות ממבנים סמוכים במרחב העירוני העלולות להפחית את כמות הקרינה המצטברת על חזיתות המבנה.

התקן לבנייה ירוקה ונספחיו מגדירים יעדי חשיפה לשמש למערכות זיגוג לצורך חימום סולארי פאסיבי דרך חזיתות המבנה הדרומיות ויעדי חשיפת הגג לצורך חימום מערכות סולאריות, הן של המבנה המוערך והן של הבניינים הסובבים אותו, וכן יעדי חשיפת שמש של השטחים הפתוחים בסביבת המבנה המיועדים לשימוש ציבורי.

חיבור לתועלות של ה- SDGS

תכנון אקלימי בת"י 5281, סעיפים נבחרים:

מקורות והפניות נוספות:

SAVE THE DATE_edited_edited.jpg
Screenshot 2023-03-13 at 19.51.59.png
Azrieli 3 languages logo.png

הכנס בשיתוף קרן עזריאלי והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה

  • על הקרן
    קרן עזריאלי פועלת לחיזוק החברה הישראלית על ידי קידום שוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחינוך, תמיכה ביוזמות התורמות לרווחת קהילות מגוונות ואוכלוסיות נזקקות בחברה הישראלית, העלאת המודעות למשבר האקלים, לסוגיות סביבתיות ולחינוך לקיימות, תמיכה במחקר רפואי ומדעי ושיפור שרותי הבריאות ברחבי הארץ, ולמען קידום ההשכלה הגבוהה, האומנות והתרבות בישראל. הקרן רואה חשיבות גדולה בתרומה למורשת ולחינוך האדריכלות, ותומכת ביוזמות שונות בתחום, ובניהן: פרס דוד עזריאלי לפרויקט סטודנטים לאדריכלות, ארכיון עזריאלי לאדריכלות, הקמת בית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל-אביב ובניית ביתו החדש ועוד. לאחרונה מיסדה הקרן את מרכז עזריאלי לאדריכלות, המכנס את כלל היוזמות הללו תחת קורת גג אחת.
  • על המועצה
    המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מוסד ללא מטרות רווח, הוקמה ב-2009 כפלטפורמה רב מגזרית של המגזר העסקי, הציבורי, השלישי והאקדמי. עבודת המועצה השוטפת הינה עם גורמים מקצועיים מגוונים ומקבלי ההחלטות במגזרים האמונים על תהליכי התכנון והבנייה בישראל תוך קידום מרחב בנוי באופן אחראי כלפי האדם, החברה והסביבה. המועצה אמונה על פיתוח מקצועי של ידע וכלים בעולמות הבנייה הירוקה והתכנון בר קיימא אותם היא מפיצה באמצעות מגוון פעילויות וביסוס שיח רחב הנותן ביטוי לאינטרסים השונים. תכניות ארוכות טווח, מיזמים משותפים עם משרדי ממשלה, הכשרות מקצועיות, כנסים, ימים מקצועיים, סיורים, וובינרים ועוד.

©2023 by המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

בניית אתרים 050-8507544

 
 
bottom of page